nieuws

Ruwhaar Fandag!

 

Sind kort is Boris, de ruwharige hollandse herder, regelmatig te zien op de AxelHof.

 

Op 17 september is er de jaarlijks terugkerende fandag, met tal van leuke demonstraties en workshops en de beroemde 'eurorace', wie wordt de snelste ruwhaar? De opbrengst komt ten goede aan AxelHof!!

 

Uiteraard zijn de bewoners erbij om alle ruwharen aan te moedigen!

Benefiet voorstelling AxelHof

Op zaterdag 24 april 2016 zal er een geweldige benefietvoorstelling voor AxelHof plaatsvinden in theater aan de Slinger in Houten..

Het feestprogramma duurt van 13.00 tot 17.00 uur en is heel divers: van de voorstelling ‘De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween’ naar de bestseller van Jonas Jonasson, een uitgebreid optreden van Brace, finalist van The Voice 2016, tot cabaret van Vincent Geers en last but not least de band Spaghetti Abronara.

 

Kaartjes zijn te koop via www.theateraandeslinger.nl/agenda Tel. 030-6351024.

De prijzen variëren van € 10,= voor kinderen tot 12 jaar, en voor volwassenen zijn er 3 verschillende prijzen vanaf € 17,50 waar je zelf uit mag kiezen, afhankelijk van je portemonnee.

 

Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met organisator en ouder Ernst Weerstra via mailadres e.weerstra@tiscali.nl of met Evelien Westeneng via evelien@axelhof.nl.

 

Radio M Utrecht zendt interview uit.

 

Op 3 september was AxelHof live op de radio. Kees, de reporter vertelde over nut en noodzaak van kleinschalige initiatieven; beter voor de bewoners, beter voor de ouders, beter voor iedereen.

Evelien liet zich van haar beste kant zien en legde uit hoe we tot AxelHof gekomen zijn, maar ook wat de sterke punten zijn. Ze wist het prima te verkopen, zei dat we nog twee bewoners zoeken en maakte heel duidelijk hoe goed we voor de jongens zorgen.

Luke vertelde ook honderduit. Dat het altijd leuk is, dat alle bewoners nu vrienden zijn en dat ze met z'n allen de klusjes doen. Koken, opruimen en de tuin onderhouden. Ook vertelde hij over de groenvoorziening en over het Atelier, waar hij soms bediend, soms de koude kant en soms de warme kant doet..

De opening was een groot succes!

 

Op zaterdag 29 augustus was het zover, de officiele opening.

Buurtgenoten, vrienden en kennissen en natuurlijk iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het realiseren van AxelHof was uitgenodigd voor het grote feest. Dit betekent dat er ruim 200 mensen met heel veel plezier aanwezig waren om samen met de bewoners het pand officieel te openen.

Onze voorzitter, Wim Baas, begon met een kort verhaal over het ontstaan van AxelHof met daarin een dankwoord aan alle mensen die mee hebben geholpen. Uiteraard alle mensen die financieel hebben bijgedragen, zonder hen was het nooit van de grond gekomen. Maar zeker ook alle mensen die op andere manieren geholpen hebben, het was een hartverwamend lange lijst!

De officiele opening werd vervolgens verrivht door de Houtense wethouder Jocko Rensen samen met Axel. Jocko vertelde kort over zijn ervaring met AxelHof en over het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers. Daarna legde hij uit hoe de gemeente dit soort initiatieven graag ondersteunt en dat hij als wethouder graag de olie in de raderen van de organisatie is.

Axel had vervolgens de grote eer om de naam AxelHof te onthullen. Aangevoerd door Jocko telde iedereen hardop af; "drie, twee, een, jaaaah!" en Axel trok vol overgave aan het lint. In grote paarse letters staat nu AxelHof boven de eveneens paarse voordeur.

Toen was het tijd om naar binnen te gaan. Alle bewoners; Luke, Milan, Dennis, Jesper, Manuel en Axel hadden een schaar om het paarse lint bij het hek samen door te knippen en de aanwezigen binnen te laten.

Vol bewondering werd iedereen door de enthousiaste bewoners rondgeleid door de prachtige tuin, de gezellige algemene ruimtes en de prachtige kamers. Wat waren de jongens trots!

Gezegend met prachtig weer werd het een ontzettend gezellig samenzijn in de tuin waar iedereen genoot van een drankje en een ijsje.

Iedereen hartelijk bedankt, het was een onvergetelijke dag!

We zijn gestart!

 

Onze eerste week zit er op! Zondag 2 augustus 2015 was het dan zover. De jongens hebben hun intrek genomen in AxelHof. En geweldig om te zien hoe ze hier van genieten, hun nieuwe kamer, leeftijdsgenoten om zich heen. De sfeer is meer dan goed te noemen, gezelligheid, samen koken, maar ook een omgeving met een tuin waar je tot rust kan komen. Wij zijn blij met deze geweldige start.

 

AxelHof komt op de televisie!

 

Op vrijdag 12 juni komen de leerlingen van het Wellant College naar AxelHof om de tuin flink onder handen te nemen. De hele dag zullen ze knippen, snoeien, onkruid wieden en noem maar op, als stage en om de bewoners van AxelHof weer een prachtige tuin te geven.

Het hele project zal gefilmd worden door TV Utrecht! Dit betekent dat we op de televisie komen! Wanneer de uitzending zal zijn is nu nog niet bekend, maar wanneer je ons op Facebook volgt dan zul je het snel weten.

Ook voor ons is het onverwachts; Evelien had ondersteuning in de vorm van stage gevraagd bij het Wellant College en daar was men zo enthousiast dat we nu een hele TV uitzending krijgen!. We hopen dat alle bewoners op deze vrijdag aanwezig zullen zijn.

 

13 mei 2015 AxelHof is een feit!

 

Binnenkort betrekken 6 bewoners het mooie wooncomplex aan de Odijkseweg 19 in Houten. Vandaag heeft de overdracht van het pand plaatsgevonden, het is nu van de Stichting AxelHof. Na ruim 2 jaar hard werken achter de schermen gaat het nu echt gebeuren.

 

Goed bericht van de Triodos bank

 

De kredietadviseur heeft de aanvraag beoordeeld en geeft een positief advies.

De aanvraag bij de Triodos bank is nu bijna rond. Alle stukken, inclusief begrotingen, zijn ingeleverd, doorgesproken en indien nodig aangepast. De aanvraag is door onze accountmanager volledig in een rapport verwerkt en gisteren (woensdag 1 april) door de kredietadviseur beoordeeld. Deze geeft een positief advies af.

De kredietcommissie van de bank zal zich komende week uitspreken over de hypotheek aanvraag van AxelHof.

 

Het bezwaar is ingetrokken

 

Na een goed gesprek met de bezwaarmaker is de voorzitter van AxelHof samen met hem naar de gemeente geweest. Wethouder Rensen was zo vriendelijk om alles wat "niet lekker voelde" te bespreken en na afloop van het gesprek werd het bezwaar ingetrokken.

Dit betekent dat de aankoop van de Odijkseweg door kan gaan. De financierders, inclusief de Triodos bank worden nu weer door het bestuur van AxelHof benaderd om de afgesproken gelden vrij te maken.

 

Toch een bezwaar.

 

Op de laatste dag dat bezwaar kon worden gemaakt tegen de functiewijziging van het pand aan de Odijkseweg, kwam er één binnen. Er was dus toch iemand die direct in de omgeving woont, die vindt dat de verandering van een bed&breakfast naar een woonhuis voor mensen met een beperking, voor hem of haar overlast geeft. Jammer, maar het is niet anders

Voor AxelHof betekent dit een uitstel van in ieder geval weer 6 weken. Binnen die termijn moet de gemeente een uitspraak doen of dit bezwaar terecht is of niet, hierop wachten we uiteraard voor we starten met de aankoop en interne verbouwing.

De toekomstig bewoners waren zeer teleurgesteld, ze begrijpen dit gewoon niet en zijn volop bezig met plannen voor hun eigen nieuwe kamer. Wachten is altijd moeilijk maar zeker voor deze mensen.. Maar we gaan gewoon door met de voorbereidingen en wachten de bezwaarprocedures met vertrouwen af in een goede uitkomst voor onze AxelHof.

 

Koopacte getekend.

 

Op dinsdag 19 augustus is het voorlopige koopcontract voor het pand op de Odijkseweg getekend. Een grote dag dus!!!

 

Uiteraard is het hiermee nog niet klaar; we moeten de financiering nog echt rond zijn, ondanks de toezeggingen die we hebben. Rein en Wim zijn hard bezig om met de verschillende financiele instellingen de onderhandelingen af te ronden. De deadline voor het rondkrijgen van de financiering is 1 november.

 

Als alles goed verloopt dan is de overdracht op 10 november en dan zullen we direct met de verbouwing willen starten, dus ook gesprekken met aannemers, leveranciers van domotica en de gemeente zijn in volle gang.

 

De financiering rond?

 

De Triodos Bank heeft het groene licht gegeven om de financiering zoals deze door ons is opgesteld, nader uit te werken. Dit betekent dat we in principe kunnen starten met het bieden op één van de mogelijke woningen.

 

Tweede informatie avond

 

Op dinsdag 22 juli om 19.00 uur is voor de ouders van de mogelijke bewoners weer een informatie avond geweest. Er is uitgebreid kennis gemaakt met elkaar. Omdat er maar 8 bewoners zullen komen is het heel belangrijk dat het klikt tussen de bewoners, maar ook tussen de ouders. Vandaar dat we al in een vroeg stadium nader kennis maken.

Verder is op deze avond uitgebreid stilgestaanbij de begroting. In een open gesprek hebben we doorgesproken welke Persoons Gebonden Budgetten de verschillende bewoners ontvangen en hoe deze binnen de begroting gebruikt gaan worden.

Uitgebreid zijn ook de valkuilen besproken. Met name natuurlijk de ruimte die in de begroting moet zitten om tegenvallers op te kunnen vangen. In dat kader is ook de gevraagde verplichting om mee te werken als mantelzorger besproken.

Iedereen was heel enthousiast en gezamenlijk gaan we optrekken om AxelHof een succes te maken.

 

Huisbezoeken

 

De inschrijvingen voor bewoning van AxelHof komen nu in snel tempo binnen. Evelien en Janneke zijn bezig met de huisbezoeken om kennis te maken met de ouders en met de potentiële bewoners.

 

Bijeenkomst 21 mei

 

Het is zover; de eerste informatieavond is gepland. Op 21 mei zal voor het eerst iedereen die dat wil een update krijgen over waar we nu staan met AxelHof. De ouders die tot nu gereageerd hebben, zijn uitgenodigd, maar ook alle mensen die mee willen werken aan het realiseren van AxelHof, contacten bij de gemeent Houten en bij woningbouwvereniging Viveste en verder iedereen die meer wil weten over ons initiatief.

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden:

woensdag 21 mei 2014

Meidoornkade 22

Houten

 

De beslangstelling is groot, nadat het krantenartikel was verschenen begonnen de inschrijvingen binnen te komen. Ook nieuwe belangstellenden hebben ons gevonden. We kijken erg naar deze avond uit.

 

Op de informatieavond zal uiteraard volop gelegenheid zijn om met elkaar kennis te maken. We vinden dat erg belangrijk omdat deze groep mensen misschien wel de rest van hun leven met elkaar verbonden blijft. De bewoners van AxelHof zullen immers voortaan bij elkaar wonen!

 

Het programma is verder nog niet uitgewerkt, maar er zal een stand van zaken gegeven worden; waar staan we nu? Huisvesting opties, de mogelijkheid om te financieren, inschrijvingen, de contacten die gelegd zijn met de gemeent, alles komt aan bod.

Volg het nieuws op onze website.

Het progamma komt eraan.

 

 

 

 

Kees, Luke en Axel op Radio M Utrecht

 

http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/radiomutrecht/aan-tafel/20150903-1200/

 

Weer een artikel in het Groentje

Vrienden gezocht!!!

Weer is in het Groentje een artikel verschenen met dit keer de bewoners poserend voor het nieuwe gebouw.

Ze vragen of iedereen vriend wil worden. Ze zoeken nog enkele medebewoners die ook vriend zijn.

 

Maar ook zoeken ze vrienden die willen helpen, met vrijwilligerswerk of op een andere manier.

 

Natuurlijk zijn vrienden die willen sponsoren ook hard nodig!

 

Krantenartikel het Groentje

In het plaatselijke nieuwsblad van Houten, het Groentje, is op 30 april een interview verschenen met Evelien, de moeder van Axel.

 

Een mooi artikel, uiteraard zijn we erg blij met de aandacht. Het artikel heeft in ieder geval direct voor inschrijvingen gezorgd.

 

Jammer was dat het email adres door de computer afgebroken was, de regel zou anders te lang worden. Hierdoor staat er een streepje in. Maar dit gaat rechtgezet worden.

 

Copyright © All Rights Reserved