Home

Benefiet voorstelling AxelHof

Op zaterdag 24 april zal er een geweldige benefietvoorstelling voor AxelHof plaatsvinden in theater aan de Slinger in Houten..

Het feestprogramma duurt van 13.00 tot 17.00 uur en is heel divers: van de voorstelling ‘De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween’ naar de bestseller van Jonas Jonasson, een uitgebreid optreden van Brace, finalist van The Voice 2016, tot cabaret van Vincent Geers en last but not least de band Spaghetti Abronara.

 

Kaartjes zijn te koop via www.theateraandeslinger.nl/agenda Tel. 030-6351024.

De prijzen variëren van € 10,= voor kinderen tot 12 jaar, en voor volwassenen zijn er 3 verschillende prijzen vanaf € 17,50 waar je zelf uit mag kiezen, afhankelijk van je portemonnee.

 

Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met organisator en ouder Ernst Weerstra via mailadres e.weerstra@tiscali.nl of met Evelien Westeneng via evelien@axelhof.nl.

 

AxelHof is geopend!!!

 

Op zaterdag 29 augustus was de officële opening van AxelHof.

Het was een geweldige dag, prachtig zonnig weer, heel veel mensen en een gezellige sfeer.

Axel Trouwborst opende de AxelHof, hierbij geholpen door de wethouder Jocko Rensen en zijn vrienden en medebewoners Milan, Manuel, Jesper, Dennis en Luke.

Ruim 200 mensen hebben genoten van deze dag. De jongens hebben vol trots hun thuis laten zien en samen werd in de prachtige tuin wat gedronken en een ijsje gegeten.

Iedereen die mee heeft geholpen om de droom van Evelien te realiseren werd bedankt. Er zijn heel veel mensen die, vaak zonder enige beloning, geholpen hebben, zij verdienden het om, in dit geval letterlijk, in het zonnetje gezet te worden.

De bewoners zijn in ieder geval zeer dankbaar. Ze hebben hun kamers ingericht en wonen met heel veel plezier in AxelHof, het is nu echt hun thuis!

 

We zoeken mede bewoners

 

Voor AxelHof zoeken we nog bewoners. Jonge mensen met een beperking die goed passen binnen de groep zoals deze zich aan het vormen is. Dit betekent dat we bij de aanname naar een aantal punten kijken, belangrijk om de samenhang binnen de groep hoog te houden, deze mensen zullen heel lang met elkaar moeten leven en het moet dus heel goed passen.

Verder is een groep van 8 personen financieel gezien lastig, in het algemeen worden dit soort initiatieven op dit moment opgezet met groepen van minimaal 15 personen, om de lasten beter te verdelen. Wij kiezen toch voor 8 omdat wij vinden dat dit meer aandacht en dus een betere ontwikkeling voor iedereen geeft. Maar het betekent wel, dat de begeleiders ontzien moeten worden. De mensen in de groep moeten makkelijk in de omgang zijn.

 

We hebben voor aspirant bewoners dan ook de volgende criteria opgesteld:

  • jong volwassene met een verstandelijke beperking;
  • Zorg Zwaarte Pakket 3 of 4;
  • geen lichamelijke beperking;
  • sociaal makkelijk; geen gedragsproblemen;
  • passend binnen de groep.

 

Een uitgebreide beschrijving van de wensen en eisen kan op verzoek worden toegestuurd. Mail hiervoor naar evelien@axelhof.nl.

 

Stichting AxelHof

 

Stichting AxelHof is opgezet om een thuis te geven aan Axel Trouwborst en nog vijf tot zeven jong volwassenen met een beperking, in Houten. Het moet een echt thuis zijn waar de begeleiding en de zorg optimaal zijn.

 

Het belangrijkste doel is uiteraard een goede leefomgeving te kunnen bieden aan deze mensen. In AxelHof is het belangrijkste doel dus een omgeving te creëren waarin ze gelukkig kunnen zijn en zich binnen hun eigen grenzen kunnen ontwikkelen.

Onze missie

 

Stichting AxelHof wil zorgen voor een groep mensen met een beperking. Wij willen de zorg, de opvoeding en de ontwikkeling op ons nemen, in samenwerking met en aanvullend op wat de ouders, curatoren of andere direct betrokken verzorgers willen en al doen.

 

Dit betekent:

 

•AxelHof zorgt voor een optimaal bij het individu passende Hofvesting. Een veilige woonomgeving met alle benodigde faciliteiten.

•AxelHof zorgt voor een optimaal bij het individu passende verzorging.

•AxelHof zorgt voor de opzet en uitvoering van een optimaal bij het individu passend ontwikkelingsplan. Doel hierbij is dat de bewoner tot de hoogst mogelijke, individueel passende ontwikkeling wordt gebracht.

 

Mede gezien de onzekerheid van de ondersteuning vanuit de overheid stelt AxelHof dat deze verantwoordelijkheid duurzaam is en bijvoorbeeld bij veranderende vergoedingen voor zorgtaken onverminderd kan doorgaan.

 

Vandaar dat de volgende voorwaarden worden gesteld:

Er wordt aan de verantwoordelijke verzorgers van onze cliënten gevraagd om participatie in de zorg te garanderen, als mantelzorger of op een andere manier.

De stichting moet financieel gezond zijn en blijven.

 

Onze visie

 

Stichting AxelHof zet zich in voor een complete ontwikkeling van de bewoners binnen de individuele mogelijkheden. Een complete ontwikkeling houdt in dat zowel lichamelijke en geestelijke ontwikkeling wordt nagestreefd, als ontwikkeling op andere gebieden zoals sociaal en cultureel.

 

De uitgangspunten die Stichting Axel Hof hierbij hanteert zijn:

 

•Veiligheid van de leef omgeving, voorwaarde voor stabiele ontwikkeling;

•Vertrouwen in elkaar en de omgeving is essentieel;

•Positieve stimulatie is belangrijk, het aanbieden van mogelijkheden noodzakelijk;

•Sport en spel, bewegen zijn belangrijk voor een complete ontwikkeling;

•Uitdagen tot ontwikkelen, dit is meer dan uitsluitend leren;

•Helpen staat centraal.

•Grenzen zijn belangrijk, deze consequent en scherp neerzetten maar vervolgens hier soepel, gericht op het individu en de omstandigheden, mee omgaan.

 

De filosofie is dan ook dat het respectvol omgaan met elkaar leidt naar een optimale ontwikkeling van alle betrokkenen; zowel zorgverleners als verzorgden. Met een juiste levenshouding kan veel bereikt worden.

 

Om een optimale ontwikkeling te bereiken wordt voor iedere bewoner een persoonlijk ontwikkel plan gemaakt met hierin de doelstellingen en de manier waarop deze bereikt kunnen worden.

 

Copyright © All Rights Reserved