BESTUUR

Bestuur AxelHof:

Wim Baas
voorzitter

Erik Maes
penningmeester

Martijn Moerbeek
jurist

 

Beloningsbeleid bestuur

Alle bestuursleden voeren hun taken om niet uit. Bestuursleden krijgen een jaarlijkse onkostenvergoeding van 1.500 euro. Alle bestuursleden zijn werkzaam op vrijwillige basis.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

“Het doel van Stichting Axel Hof is op duurzame wijze een positieve en stimulerende leefomgeving te bieden aan mensen met een beperking. Om dit doel te bereiken is op de Odijkseweg 19 te Houten een pand gekocht waar de begeleiding en huisvesting plaatsvindt. Tevens is personeel aangenomen en opgeleid om de verzorging en begeleiding op zich te nemen. Na oprichting is er gezocht naar bewoners voor de nieuwe stichting. Sinds de oprichting is er continu een hoge bezettingsgraad van alle beschikbare woonplaatsen geweest. ”